Domus & Medicus er et helse- og forskningssenter sentralt i Pilestredet Park i Oslo, i ’Kvinneklinikken’ på det tidligere Rikshospitalet, offisielt åpnet av Oslos tidl. ordfører Per Ditlev-Simonsen 31. august 2006.
Tanken bak etableringen var å samlokalisere en rekke helse- og forskningsinstitusjoner, samt å knytte til seg foretak som driver pasientrettet virksomhet. Denne samlokaliseringen gir synergier som er tids- og ressursbesparende både for pasient, behandler og for samfunnet. Ildsjelen bak dette prosjektet har vært dr. Lars H. Høie med familie. Leietakerne er i hovedsak offentlige eller har avtaler med det offentlige helsevesen. I alt arbeider totalt omlag 250 personer i bedriftene som er med i D & M, og over 500 pasienter benytter tjenestene på bygget. Med fellesfunksjoner som auditorium, møterom, kafé, treningslokaler, etc., møtes menneskene i bygget - og det blir et dynamisk, hyggelig og tverrfaglig miljø.

Det   har   vært   en   del   av   visjonen   bak  D  &  M  å  ta  vare   på  den kulturhistoriske,  og  ikke  minst  den  medisinskhistoriske  arv.
For å møte dagens behov og krav til gode arbeidsforhold er det foretatt en pietetsfull ombygging av interiørene. Rehabiliteringen er blitt utført i nært samarbeid med Statsbygg, samt Riksantikvaren og Byantikvaren. Det har også vært en del av visjonen bak D & M å ta vare på den kulturhistoriske, og ikke minst den medisinskhistoriske arv, som bygget representerer. Den kunstneriske utsmykningen i bygget har vært gjort i samarbeid med Det norske medicinske Selskab og Stiftelsen Nasjonalt medisink museum, i tillegg til samtidskunstnere. D & M mottok for dette Fortidsminneforeningens Kulturvernpris for 2006.
Senteret representerer et bredt spekter av helse– og forskningstjenester. Se vår leietagerliste for ytterligere informasjon.

Domus & Medicus holder til i Kvinneklinikken på det tidligere Rikshospitalet.