Vår adresse er:

Pilestredet Park 7, inng. Stensberggt.

0176 OSLO

Epost: [email protected]

For å sende oss en epost klikk her

Det er Norsk Eiendomsforvaltning as som står for drift og forvaltning.

Disse har følgende kontaktpunkter:

  • Vaktmester: Petter Eriksen tel: 474 53 016
  • Husleie/felleskostnader: Espen Riis-Johannessen tel: 901 20 399
  • Drift av eiendommen: Arne Trondsen tel: 911 85 800

Her finner du oss