Vår adresse er:
Pilestredet Park 7, inng. Stensberggt.
0176 OSLO

For å sende oss en epost klikk her

Det er Collier Property Management AS som står for drift og forvaltning.

Disse har følgende kontaktpunkter:

  • Teknisk forvalter/husleie/felleskostnader:
  • Joakim Kaarstad tlf: 48 10 79 33
  • Vaktmester:
  • Trond Lund tlf: 92 43 03 83

Her finner du oss